Διάρκεια φοίτησης

Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του τίτλου ΜΔΕ είναι 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση υποχρεωτική.

Χρονοδιάγραμμα

§ Παρασκευή 13 Μαΐου 2016: Λήξη υποβολής αιτήσεων

§ Τρίτη 24 Μαΐου 2016: Συνέντευξη (Για την ακριβή ώρα των συνεντεύξεων και το χώρο διεξαγωγής τους θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία ΠΜΣ μέσω e-mail.)

§ Σεπτέμβριος 2016: Εγγραφές

Προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών εγγραφής:

  • Έντυπο εγγραφής
  • Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (αφορά μόνον όσους δεν είχαν προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά κατά τη διάρκεια των αιτήσεων) ή Βεβαίωση ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών, για όσους δεν έχουν λάβει το πτυχίο τους
  • Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ΑΔΤ) ή αντίστοιχου, για τους αλλοδαπούς

Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, ΔΕΝ θα είναι εφικτή η εγγραφή.

§ Οκτώβριος 2016: Έναρξη μαθημάτων

 

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com