Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Βιοπληροφορικής

Προσφερόμενα μαθήματα πρώτου έτους

 

Semester

Course

Coordinators

Enrolment

Fall 2016

BIO101: Introduction to Mathematics

Chavlis

Life Sciences students

Fall 2016

BIO102: Introduction to Programming

Pavlidis

Life Sciences students

Fall 2016

COMP101: Principles of Cellular and Molecular Biology

Kafetzopoulos

Physical Sciences, Computer Sciences and Engineers

Fall 2016

COMP102: Introduction to Genetics and Evolutionary Biology

Iliopoulos

Physical Sciences, Computer Sciences and Engineers

Spring 2017

BC201: Advanced Statistics

Tsagris

All students

Spring 2017

BC202: Big Data Biomedical Databases

Topalis

All students

Spring 2017

BC203: Introduction to R for Bioinformatics

Lagani/Pavlidis

All students

Spring 2017

BC204: Methods in Bioinformatics

Poirazi/Tsamardinos

All students

Spring 2017

BC205: Algorithms in Bioinformatics

Nikolaou/ Tsamardinos

All students

 

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com